HOTLINE: 0919 755866

Ba mô hình điện mặt trời mái nhà theo đề xuất của Bộ Công Thương

22/09/2023 | 324 |
0 Đánh giá

Bộ Công Thương vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề xuất lại các giải pháp phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà, trong đó bày tỏ quan điểm mới là xem xét cho mua bán điện với điều kiện cả nguồn - phụ tải không có sự liên kết với lưới điện quốc gia.

Mô hình 1: Có liên kết với lưới điện, nhưng không bán điện cho tổ chức, cá nhân khác.

Việc không bán điện cho tổ chức, cá nhân khác sẽ gây khó khăn trong quá trình lắp đặt và quản lý vận hành. Chủ đầu tư phải cần tính toán, cân đối nguồn - tải tại chỗ và lắp đặt bổ sung thiết bị chống phát ngược lên lưới để hạn chế, ngăn lượng điện dư phát vào lưới điện quốc gia trong một số thời điểm.

Mô hình 2: Có liên kết lưới điện, cho phép bán điện cho tổ chức, cá nhân.

Mô hình này khắc phục được khó khăn của mô hình 1, nhưng lại có vướng mắc lớn hơn đó là phải có chính sách về giá bán điện. Tức là, các bên mua bán điện phải thỏa thuận giá theo khung giá. Khi đó, cơ quan nhà nước tiếp tục phải ban hành khung giá cho các đối tượng, EVN phải thỏa thuận với các chủ đầu tư theo khung giá được duyệt.

Mô hình 3: Không liên kết với lưới điện quốc gia.

Mô hình này nên xem xét ưu tiên phát triển, có thể tự sử dụng hay bán điện cho tổ chức, cá nhân ngoài EVN với điều kiện cả nguồn - tải không liên kết với lưới điện quốc gia. Chủ đầu tư, dự án phát triển theo mô hình này vẫn bị điều chỉnh bởi các quy định khác của pháp luật như đầu tư, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy...


Tin tức liên quan

Bình luận